KSČM SvitavyAktuality

Aktuality

PF 2018

PF 2018

(24.12.2017)

Blíží se závěr roku 2017, bilancujeme, co se podařilo, co všechno jsme udělali. Na okrese Svitavy podařilo hodně, jsme stále mezi Vámi a vážíme si pomoci, kde je to zapotřebí.

Je ovšem jasné, že bez Vaší pomoci bychom to nezvládli, chceme Vám proto všem poděkovat a popřát Vám mnoho zdraví a štěstí v nadcházejícím roce 2018.

Žijeme v evropské postdemokracii, ne demokracii!

Žijeme v evropské postdemokracii, ne demokracii!

(18.12.2017)

Dnešní jubilejní čaj o páté (je to přesně 20 let, co jsem se 17. prosince koupal v jezeře) věnuji úvaze o údajné, často proklamované demokracii v EU. Obecně platí, že v demokracii vládne lid prostřednictvím svých volených zástupců. Nechme bez povšimnutí, zda se vůbec kdy tito lidem zvolení zástupci alespoň jednou lidu zeptali jak mají hlasovat o tom, či onom. Jak na tom však doopravdy jsme? V knize britského politologa Colina Groucha Post-democracy, vydané v roce 2004, se dočteme, že mezi hlavní znaky již zmíněné postdemokracie patří mizení jasně ohraničených sociálních tříd, rostoucí moc nadnárodního kapitálu, masivní privatizace veřejných služeb a nástup byznysmanů na politickou scénu. Postdemokracie pracuje a rozvíjí se skrytá za tradičními nejviditelnějšími demokratickými prvky, za svobodou slova, projevu a svobodnými volbami. Byť v postdemokracii fungují, jsou jí samou často označovány za tak samozřejmé, že jsou tím pádem dle ní již přežilé a zbytečné, neumožňující reálnou změnu. V pojetí EU nefunguje ani ono havlovské pravdoláskařství. Dnes jsme svědky boje jedné pravdy proti pravdě jiné a stejné je to i s tou láskou. V čem žiji mám jasno, a Vy?
Krásný nedělní večer všem dobrým lidem přeje Josef Bohatec, kandidát do Senátu Parlamentu ČR za volební obvod číslo 50 - Svitavy.

Byli jsme první

Byli jsme první

(18.12.2017) autor: Lidmila Kružíková

Okresní konference KSČM pro svitavský okres se už tradičně konala 16.prosince v Kulturním domě  Koclířov. V těchto prostorách má vždy OV KSČM výborné zázemí včetně ochotného a obětavého personálu.

 

 

Na výročních členských schůzích bylo zvoleno celkem 47 delegátů, přítomno jich bylo 41. Pozvání přijali i předseda KV KSČM Pardubického kraje Jan Foldyna, krajská zastupitelka Hana Horská, přivítali jsme rovněž předsedu OV KSČM Pardubice Romana Harmata a zástupce OV KSČM z okresu Chrudim a Ústí nad Orlicí.

 

 

Po procedurálních otázkách přednesl předseda OV KSČM Josef Bohatec zprávu o činnosti a nastínil  úkoly pro další období. Svitavští komunisté udělali za uplynulé dva roky hodně práce, pořádali řadu akcí – oslavy MDŽ, májové oslavy,třešničkou posezení, dětský den, výstavku k 75.výročí vypálení Lidic, vzpomínkové setkání ke 100.výročí VŘSR, předvánoční posezení. Příkladně spolupracují s Levicovým klubem žen ve Svitavách, Klubem českého pohraničí, obnovili činnost Česko Ruské společnosti, budou spolupracovat s okresním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu, starají se o to, aby budova OV KSČM byla v pořádku, zajišťují velké i malé opravy, a to především vlastními silami.

 

 

Samozřejmě, že se rozebíraly i výsledky krajských voleb a voleb do Parlamentu. Ani na okrese Svitavy nemůžeme být s výsledky spokojeni, i když v parlamentních volbách jsme dosáhli lepšího výsledku, než byl celostátní průměr, dobře si vedla Moravská Třebová, ale i obce, kde např. není ani základní organizace KSČM. Členové strany, rodinní příslušníci a sympatizanti odvedli neskutečné množství práce, za což poděkoval nejen soudruh Bohatec, ale také předseda KV KSČM Jan Foldyna.

 

 

A to všechno se daří, i když se zvyšuje věkový průměr členů, mnozí už ze zdravotních důvodů nemohou pracovat tak, jak by si přáli. Za dlouholetou a obětavou práci byli oceněni Eva Olžbutová z Moravské Třebové a Josef Kincl ze Svitav.

 

 

V příštím období budou nejdůležitějšími úkoly volby, vedle prezidentských pro svitavský okres také senátní, ale hlavně ty komunální. Ve městech a na vesnicích se lidé znají, a tak je nutné s nimi pracovat, oslovovat je a získávat pro naši práci, bude to ale velmi těžké.

 

 

V diskusi pak vystoupilo 17 účastníků, H.Horská hovořila o práci krajského zastupitelstva a vyzvala k tomu,aby se pro blížící komunální volby vybírali schopní lidé s přirozenou autoritou. Jan Foldyna vedle poděkování za práci doplnil informace o práci krajských zastupitelů, zdůraznil význam komunálních voleb, zmínil práci komunistů zastupitelů v Dašicích. Zároveň upozornil na nutnost hledat vhodné typy na kandidátní listiny v zájmových organizacích. O práci komunistů v Moravské Třebové hovořil soudruh Odehnal, Jaroslav Drozdek podtrhl nutnost odběru Haló novin, zazněla náměty  pro zlepšení práce, ať už se jedná o sociální sítě nebo osobní kontakty mezi nejširší veřejností.

 

 

Bylo toho hodně, nad čím se svitavští komunisté musí zamyslet.

 

 

Byl zvolen také 27 členný okresní výbor, předsedou se opět stal Josef Bohatec.

 

 

Můj pohled na věc

Můj pohled na věc

(11.12.2017) autor: Josef Bohatec
Přátelé, pokud chce někdo nadávat na historii, tak ji hlavně musí sám znát. Musí znát 3 základní věci: příčiny, podmínky a podměty. Jsou to základní věci, za kterých se vývoj ve společnosti udává. Platí tisíce let a budou platit pořád, ale vždy jen všechny 3 současně. Pokud si toto kritici jakékoliv historie uvědomí, pak lehce zvládnou studium dobových dokumentů a záznamů, vypracují i kvalitní historické práce. Je pro mne s podivem, jak někteří novodobí historikové vykládají zejména náš poválečný vývoj, zcela zcestně a s účelem se snad některé skupině adolescentů zalíbit. Existuje také skupina diskutujících, kteří naprosto opustili pravidla slušného chování, pokud je však kdy vůbec znali, a užívají mluvu deklasovaných společenských živlů. Kdykoliv se účastním internetových diskusí, nabízím možnost nahlédnout do mého obsáhlého archivu všem. Dosud toho nikdo z těchto kritiků historie nevyužil, zřejmě si chtějí vystačit pouze s frázemi, které do nich byly zejména medii natlačeny, zejména budou neustále předhazovat 50-tá léta minulého století, ovšem i ta jsou schopni zprznit k obrazu svému. Pozdějšímu období se pak záměrně vyhýbají, neboť nemají argumentů. Jediné dva časové úseky z tohoto období pro ně pak jsou roky 1968 a 1989. Historický vývoj v našich zemích je po tisíciletí pevně navázán a spjat s historickým vývojem v Evropě. Proto pokud chceme zcela objektivně hodnotit jisté historické údobí u nás, musíme se, a to je bytostně nutné, seznámit s naprosto stejným historickým údobím v celé Evropě, jinak výsledek tohoto bádání bude zcela tristní a bez valné vypovídací hodnoty pro budoucí generace. Tak tedy badatelé časem, hodně zdaru!
Vánoce se rychle blíží

Vánoce se rychle blíží

(11.12.2017) autor: Lidmila Kružíková

a tak je dobře, že si chvilku sedneme a v klidu se podíváme na hezké představení nebo si popovídáme s přáteli, které jsme delší dobu neviděli.

 

Ve Svitavách se už tradičně okolo Mikuláše koná Předvánoční posezení, které je doplněno hodnotným kulturním vystoupením a ochutnávkou všeho dobrého, co zlaté ruce našich žen dokážou vykouzlit. Pochopitelně nechyběly ani drobné dárečky, které si přítomní mezi sebou rozdávali. A tak jsme se sešli 8.prosince, byla mezi námi i poslankyně Květa Matušovská a předseda OV KSČM Josef Bohatec, všichni se příjemně bavili, opět nezklamalo „zdravé jádro Lidového divadla“, jehož členové si tentokrát připravili úryvky z Našich furiantů, vhodně je hudebně doplnil ředitel ZUŠ, a protože to byly známé písničky, sál zpíval s nimi. Každoročně je vystoupení hodnoceno velice dobře, letos, podle ohlasu všech, to bylo nejlepší, takže za chvíli už by mohli herci s úspěchem konkurovat Národnímu divadlu. Asi k tomu přispěla i působivá scéna, zkrátka  bylo to velice pěkné.

 

Květa Matušovská pochopitelně odpovídala na otázky ohledně Sněmovny, pomáhala při roznášení občerstvení, ale to je o ní známo, že vždycky, když je zapotřebí, přiloží ruku k dílu.

 

V pátek byla ve Svitavách a v předvánočních akcích pokračovala i v sobotu v Litomyšli, kdy se zúčastnila prodejní akce českých prodejců a výrobců, nad kterou převzala záštitu.

 

Pořadatelem byla společnost Afes pod názvem Fler Kreativ Litomyšl a byly to hlavně ženy, které ji organizovaly. K vidění byly šperky, šité a háčkované zboží, módní doplňky, atd. Přítomní si mohli zakoupit vánoční dárky nebo se nechat inspirovat.

 

Poslankyně Matušovská kladně hodnotila to, že se jedná o české výrobky a prodejce. Konstatovala, že toho zahraničního a mnohdy nekvalitního už máme dost.

 

Prohlášení Světové rady míru k rozhodnutí Spojených států amerických o uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele

(7.12.2017) autor: České mírové hnutí

Světová rada míru ostře odsuzuje rozhodnutí prezidenta Spojených států amerických Donalda Trumpa uznat Jeruzalém za hlavní město Izraele a přesunout Velvyslanectví Spojených států amerických z  Tel Avivu do Jeruzaléma.

 

Rozhodnutí Spojených států amerických je jasným porušením rezolucí Rady bezpečnosti  Organizace spojených národů o statutu města coby součásti okupovaných palestinských území. Toto rozhodnutí je důkazem o předpojatosti vůdce světových imperialistů a jeho otevřené podpory izraelské okupaci a jejího pokračování.

 

Světová rada míru společně s mírumilovnými lidmi celého světa vehementně odsuzuje tento jednostranný a svévolný akt. Situace na celém Středním východě bude dramaticky poznamenána, pokud Spojené státy americké nezmění svou pozici podporující eskalaci zdejších problémů.

 

Světová rada mírů potvrzuje svou principielní pozici prosazující spravedlivé a životaschopné řešení konfliktu skrze bezprostřední ukončení okupace Palestiny Izraelem, ustavení a uznání nezávislého Státu Palestina v hranicích z období před 4. červnem 1967 a s Východním Jeruzalémem jako hlavním městem. Světová rada mírů dále podporuje právo na návrat uprchlíků v souladu s Rezolucí 194 Organizace spojených národů a propuštění všech palestinských politických vězňů z izraelských vězení. V neposlední řadě Světová rada míru požaduje uznání Palestiny jako členského státu Organizace spojených národů!

 

Světová rada míru, 7. prosince 2017

 

Čerti a Mikuláš nechyběli ani ve Svitavách

Čerti a Mikuláš nechyběli ani ve Svitavách

(7.12.2017) autor: Lidmila Kružíková

Hlavně pro ty malé bylo ve Svitavách ve Fabrice 5.prosince připraveno Čertovsko – mikulášské odpoledne.

 

Čertíci a čerti,andílci i větší andělé a nakonec důstojný Mikuláš přišli děti pobavit a předat jim malé dárečky. Mezitím ale mohla drobotina soutěžit, tančit, prostě dobře se bavit.

 

Dík za to patří Mateřskému centru Krůček, který si dal opravdu záležet a pobavil nejen děti, ale i dospělý doprovod.

 

Ministr financí ČR v demisi Ivan Pilný (ANO) klame veřejnost!

Ministr financí ČR v demisi Ivan Pilný (ANO) klame veřejnost!

(5.12.2017) autor: Josef Bohatec

Vážený pane ministře financí ČR v demisi,


s velkým zájmem jsem očekával Vaše hodnocení vlivu zavedení EET na ekonomiku v ČR po roce od spuštění tohoto projektu. Pozitivní vliv, zejména výběr DPH toto zavedení jistě mělo, byť musíme brát v potaz také jiné ekonomické aspekty uplynulé doby. S čím však s Vámi bytostně nesouhlasím, je Vaše prohlášení, cituji:"Tisíce zavíraných restaurací a tisíce zavíraných obchodů prostě neexistují". Vycházet pouze z údajů o počtu zrušených a nově registrovaných živnostenských listů, je naprosto zcestné. I zde mi chybí údaj o počtu pozastavených ŽL, které se nepovažují za zrušené. Bylo by dobré uvést alespoň statistiku členěnou nejlépe na bývalé okresy. Sám mám okres Svitavy projetý křížem krážem a ubezpečuji Vás, že zavřených restaurací, ale zejména obchodů a drobných služeb skutečně existují v menších sídelních jednotkách desítky. Snížila se tak velmi výrazným způsobem dostupnost občanské vybavenosti na venkově, který se tak bude dále vylidňovat. Nevěříte-li mi, zvu Vás na návštěvu okresu Svitavy.

S přáním krásného sněžného dne
Josef Bohatec

Pohádková jízda kouzelným autobusem s Červenou Karkulkou.

Pohádková jízda kouzelným autobusem s Červenou Karkulkou.

(5.12.2017)

Ve středu 22. listopadu přijela do MŠ v Kunčině Červená Karkulka, která děti seznámila s usměvavým historickým autobusem Praga z roku 1946 a s panem řidičem. Aby se ale děti mohly autobusem svézt, musely uhodnout malý obrázkový kvíz, který pro ně měla Karkulka připravený, a také autobus odčarovat, aby je pustil dovnitř. Po uhodnutí tohoto kvízu a vyslovení zaklínadla děti nastoupily do autobusu a spolu s Karkulkou se svezly do Nové Vsi a zpět. Na rozloučenou děti dostaly malované perníčky ve tvaru vláčku, jelikož autobus je součástí expozice Průmyslového muzea v Mladějově. Dětem se projížďka velice líbila, jako poděkování nakreslily Karkulce obrázky zážitku z projížďky.

Svitavští komunisté hodnotili

Svitavští komunisté hodnotili

(27.11.2017) autor: Lidmila Kružíková

Už začínají konference KSČM a mezi prvními byli ve Svitavách. 23.listopadu hodnotili svou práci a dokázali toho hodně.Nejen, že jsou pořadateli mnoha akcí – oslavy MDŽ, májové akce, třešničkové a předvánoční posezení, aktivně se zapojili i do údržby a oprav budovy OV KSČM – výměna oken, vymalování chodeb, vnitřní úpravy, a tak bychom mohli pokračovat.

 

Zastupitelé za KSČM jsou aktivní při jednáních, snaží se pomáhat spoluobčanům řešit jejich problémy. Příkladně spolupracují s Levicovým klubem žen i Klubem českého pohraničí, obnovili činnost Česko Ruské společnosti. Maximálně se zapojili do předvolební kampaně, bez ohledu na čas dělali všechno to, co bylo zapotřebí.

 

Stanovili si také úkoly pro příští období –vedle tradičních akcí se budou podílet na oslavách 70.výročí Února a 100.výročí vzniku samostatné Československé republiky, zabezpečí všechny úkoly, související s volbami v roce 2018 a budou hledat další formy, které by oslovily širší veřejnost. Využijí k tomu webové stránky i další sociální sítě.

 

V poměrně bohaté diskusi se hovořilo o skončených volbách do Sněmovny, poslankyně Květa Matušovská se s přítomnými podělila o bezprostřední zážitky,většina účastníků souhlasila s tím,že předsedou mandátového a imunitního výboru byl zvolen Stanislav Grospič, a velmi je potěšila informací, že přijala záštitu nad zájmovými aktivitami mladých žen v Litomyšli. Předseda OV KSČM Josef Bohatec se zmínil o úkolech, které před námi stojí, tajemník KV KSČM Jiří Březina se zaměřil na komunální volby.

 

Zazněly také kritické připomínky, které byly na místě,protože vždycky je co zlepšovat, ale především se všichni delegáti i hosté shodli na tom, že komunisté jsou ve Svitavách vidět, což je velice důležité.

 

V usnesení pak delegáti doporučili, aby s.Vojtěch Filip obhajoval post předsedy ÚV KSČM.

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena