OV KSČM Svitavy

Dr. Milady Horákové 501/25

568 02 Svitavy

 

Kontakty:

tel.: +420 734 430 348

tel.: +420 725 646 060

e-mail: ov.svitavy@kscm.cz

Předseda OV:

Josef Bohatec

KSČM SvitavyAktuality

Aktuality

Lesy České republiky musí přinášet prospěch občanům ČR!

Lesy České republiky musí přinášet prospěch občanům ČR! (26.9.2017)

Zejména v posledním desetiletí vidíme jistý nezdravý trend v hospodaření s našim národním klenotem, přesněji s dřevní hmotou v majetku Lesů ČR. Přibližně na počátku tohoto období bylo přistoupeno k soutěžení těžby dřeva na stojato na poměrně velkých hospodářských celcích, ze kterého díky tomuto stavu vypadlo velmi mnoho dřevorubeckých živnostníků a malých dřevařských firem. Nejvíce těchto zakázek vyhrává téměř s ledovou přesností cca 5 firem, z nichž jedna patří do koncernu všecikradnoucího pana sysla. Tyto společnosti, které mnohdy nemají ani ruční pilu či universální kolový traktor, dřevo na stojato vysoutěží, najmou si za nuzný peníz drobné podnikatele, kteří stromy skácí, další koňmo či traktormo přiblíží, jiní na přetížených klaďácích odvezou po zničovaných veřejných cestách a silnicích na nádraží. Zde se vše navagónuje a tento surový materiál s nízkou přidanou hodnotou se lacino vyveze v ucelených vlakovách soupravách do Německa a Rakouska. Že by v těchto státech neměli vlastní lesy? Mají, ale nejsou tak blbí jako vládní garnitury ČR a své přírodní bohatství si chrání! Vysoká míra zisku ze zpracované dřevní hmoty tak zůstává v cizině, nám zůstávají pouze holiny a náklady na zalesnění a péči o nový lesní porost. Českému občanu, pokud nechce platit zejména za otopové či stavební dříví horentní sumy českým vydřidušským překupníkům, nezbývá nic jiného, než si lesním pychem nějaký ten kmínek poctivě za ranního kuropění či za večerního šera uloupit. Tato možnost je však dnes možná pouze tam, kde jsou lesy kopcovité a tudíž hůřeji přístupné. V dostupném a rovinatém terénu nám potom po těžbě nezůstane ani halouzka, tříska, mnohdy ani pařízek. Korunu tomu všemu dodaly krve a peněz lačné církve, které žádají po státu finanční náhradu za dříví, které bylo vytěženo v lesích ještě před nemravnými církevními svatokrádežemi Nečasovy a Kalouskovy éry. V případě zvolení do PS PČR navrhnu po dohodě s opravdovými odborníky na lesnictví takovou zákonnou úpravu, která opět výhody našeho zeleného národního pokladu vrátí zpět občanům České republiky. Cizákům můžeme vyvážet finální výrobky, ne naopak!��Hezké ráno všem dobrým lidem.autor: Josef Bohatec
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena